top of page
Åpen bok

BØKER OG ARTIKLER

Her legges ut relevante bøker og artikler. Har du tips til bøker eller artikler som bør legges til i listen, vennligst ta kontakt med oss. 

Tittel
Forfatter
År
Utgiver
198 Land med Einar Tørnquist (Podkast)
Einar Tørnquist
2018-
PLAN-B & Acast
De undertryktes pedagogikk
Paulo Freire
1999
Ad Notam Gyldendal
Pedagogikk for de rike
Abderrahim Mokhtari og Rune Sødal
2005
Internasjonalt utvalg i folkehøgskolen i samarbeid med Læringsentreprenørene (Lent)
Hva er en folkehøgskolereise?
Dag Hareide
2009
Folkehøgskolebladet, #3, side 8-9
På kant med Europa? – om demokrati og nordisk folkeopplysning. («Milleniumsboka»)
Niels Buur Hansen, Ove Korsgaard, Bosse Bergstedt (red.)
2000
Nordisk Folkehøgskoleråd
Med livet som pensum – danning og læringsprosesser i folkehøgskolen
Antologi red. av Sigurd Ohrem og Odd Haddal.
2011
Cappelen Damm Akademisk
Myndig medborgerskap: Dialog og danning i folkehøyskolen
Sigurd Ohrem, medforfatter Michael Noah Weiss
2019
Folkehøgskoleforbundet
Uten Fasit – en bok om folkehøgskolepedagogisk tekning
Øyvind Brandt
2023
Cappelen Damm Akademisk
Reisens Pedagogikk
Geir Ertzgaard og Odd Haddal (red.)
2012
Noregs Kristelege Folkehøgskolelag
bottom of page